Ασφάλεια Συναλλαγών

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας, διακπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών

 

"Aipha e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer- SSL).

 

H κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει

 

να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.